neu;sight gør viden til praksis, der virker

At ‘neu;sighte’ handler om at kaste nyt lys over egen praksis

neu;sight er oplæg, læringsforløb, ny viden og faglig sparring

neu;sight er gennemprøvede metoder serveret med god energi og ordentlighed

Kontakt neu;sight og lad os finde den rigtige løsning til jer

neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om professionel pædagogisk praksis. Om at hylde fagpersoner, der lykkes med at gøre en forskel for børnene. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis og en metode til at få omsat viden til handling der virker.

neu;sight er praksis med vilje

Derfor: Dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle i børns liv. Det er en betydningsfuld opgave både for samfundet og for det enkelte barns muligheder for at begå sig i livet.

Sådan: neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om værdien af god pædagogisk praksis. ‘At neu;sighte ’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis. Om at bygge videre på viden om, hvad der virker. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis. Det er gennemprøvede metoder, det er god energi, det er ordentlighed.

Der skal vi hen: Pædagogerne er stolte af deres fag og bruger deres faglighed, lederne udøver kompetent ledelse og forvaltningerne understøtter praksis, så de  sammen lykkes med at gøre en forskel for børnene. De bygger videre på den viden, der virker. De har modet til at gå nye veje for at skabe den kvalitet, der skal til. De står på et solidt, fagligt fundament og bruger deres faglighed til at udvikle hverdagen i dagtilbud.

neu;sight er et konsulenthus, der ønsker at gøre en reel forskel i praksis. I neu;sight kalder vi det praksis med vilje.

Kontakt neu;sight

”Vi fortolker og formidler pædagogisk forskning og viden, og får det omsat til konkrete forbedringer i praksis”

Det kan neu;sight hjælpe med

Oplæg, procesfacilitering og læringsforløb

neu;sight skræddersyr og tilpasser oplæg og forløb til netop jeres behov.

Det kunne være om:

 • Faglig ledelse der understøtter praksis
 • Styrket evalueringskultur, tilsyn og systematisk pædagogisk praksis
 • Legens betydning i dagtilbud
 • Udvikling af stærke børnefællesskaber
 • Organisering og positionering i pædagogisk praksis
 • Forældresamarbejde og arbejdet med og i forældrebestyrelsen

neu;sights forløb er med udgangspunkt i tung viden, solid erfaring og nysgerrighed på innovative metoder, der gør deltagerne i stand til at omsætte det nye til egen praksis.

Tilsyn, observationer og opfølgning

neu;sight tilbyder gennemførsel af, sparring omkring og videreudvikling af jeres pædagogiske tilsyn.

Det kan vi hjælpe med:

 • Tilrettelæggelse og udførelse af jeres konkrete pædagogiske tilsyn
 • Gennemførelse af skærpede tilsyn
 • Observationer på konkrete udfordringer
 • Udviklende opfølgningssamtaler
 • Sparring og udvikling af jeres tilsynspraksis
 • Uddannelse af jeres tilsynsførende

neu;sight omsætter og oversætter intentionerne om høj kvalitet. Det gør vi med konkrete redskaber, modeller og viden om arbejdet før, under og efter et tilsyn – lige fra udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og en stærk evalueringskultur, til indsamling af data og anvendelse af indsigter fra tilsynet i det fremadrettede arbejde i børnehave, vuggestue og dagpleje.

 

Ledelses og teamudvikling – arbejd smartere og effektivt

neu;sight tilbyder individuelle og teambaserede udviklingsforløb, hvor du som leder eller I som ledelsesteam, får redskaber og metoder til at arbejde mere effektivt med jeres møder, digitale redskaber, samarbejde og sammenhænge.

Det gør vi gennem:

 • Kortlægning af jeres nuværende praksis, mødestrukturer og anvendelse af digitale redskaber
 • Ønsker om ny praksis i personlig produktivitet og samarbejdsstrukturer
 • Oplæring og træning i brug af bl.a. Office produkterne, Hjernen&Hjertet mm.
 • Sammenhængs- og procesbeskrivelser af jeres digitale redskaber

Det kunne være til dig der er konsulent i en kommune eller leder, så I får frigivet tid til kerneopgaven, en stærkere organisation og nærværende ledelse.

“Susanne har stor forståelse for målgruppen med blik for kvalitet i hendes egen undervisningen. Hun er en fornøjelse at samarbejde med, fordi hun både kan sætte sig ind i vores behov samt løfte indsatsen med hendes faglighed og mod til at gå nye veje.”

Merethe Løvmose, Chef for dagtilbud, Esbjerg Kommune

“Susanne formår at ”oversætte” og formidle viden om datainformeret pædagogisk refleksion og ledelse til aktører på alle niveauer i organisationen. Susannes styrke er, at hun formår at kombinere en stærk analytisk og ledelsesmæssig indsigt, men en stærk faglig forankring i det pædagogiske område.”

Thomas Vestergaard Andersen, Børn og Ungechef, Haderslev Kommune

Tæt på tilsyn mellem kontrol og udvikling

Susanne Hermansen er forfatter til to bøger om tilsyn i dagtilbud, henholdsvis “Tilsyn mellem kontrol og udvikling i dagplejen” og “Tilsyn mellem kontrol og udvikling i vuggestue og børnehave”. Bøgerne tager udgangspunkt i balancen mellem udvikling af kvalitet i dagtilbuddene, samtidig med at det skal undgå at blive en begrænsende kontrol. Gennem konkrete eksempler og refleksioner giver bøgerne indsigt i, hvordan man kan skabe et tilsyn, der både er effektivt og udviklende for dagtilbuddene.

Bogen henvender sig til ledere i daginstitutioner, tilsynsførende og beslutningstagere på forvaltningsniveau, som alle har en rolle i og et ansvar for en god og udviklende tilsynspraksis.

Bestil bog 1
Bestil bog 2

Er du blevet nysgerrig på neu;sights viden og metoder, så følg med på sociale medier eller tag personlig kontakt

neu;sightere

Susanne Stentoft Hermansen

Stifter og konsulent

+45 6133 7624

susanne@neusight.dk

Om Susanne

Joan Glintborg Vissing

Kommunikationsdesigner

+45 29439793

joan@neusight.dk

Om Joan

Malene Bjerggaard Ehlers

Konsulent

+45 52119050

malene@neusight.dk

Om Malene

Louise Dahl Nautrup

Konsulent

+45 21800047

louise@neusight.dk

Om Louise