neu;sight gør viden til praksis, der virker

At ‘neu;sighte’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis

neu;sight er oplæg, læringsforløb, ny viden og faglig sparring

neu;sight er gennemprøvede metoder serveret med god energi og ordentlighed

Kontakt neu;sight og lad os finde den rigtige løsning til jer

neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om god pædagogisk praksis. Om at hylde fagpersoner, der lykkes med at gøre en forskel for børnene. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis og en metode til at få omsat viden til handling, der virker.

neu;sight er praksis med vilje

Derfor: Dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle i børns liv. Det er en betydningsfuld opgave både for samfundet og for det enkelte barns muligheder for at begå sig i livet.

Sådan: neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om værdien af god pædagogisk praksis. ‘At neu;sighte ’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis. Om at bygge videre på viden om, hvad der virker. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis. Det er gennemprøvede metoder det er god energi det er ordentlighed.

Der skal vi hen: Pædagoger er stolte af deres fag, for de lykkes med at gøre en forskel for børnene. De bygger videre på den viden, der virker. De har modet til at gå nye veje for at skabe den kvalitet, der skal til. De står på et solidt, fagligt fundament og bruger deres faglige superkræfter til at udvikle hverdagen i deres dagtilbud. De ‘neu;sighter’ deres praksis hver eneste dag.

neu;sight indgår i et stærkt netværk, hvor ønsket også er at gøre en reel forskel i praksis. I neu;sight kalder vi det praksis med vilje.

Kontakt neu;sight

”Min mission er at fortolke og formidle pædagogisk forskning og viden, og få det omsat til konkrete forbedringer i praksis”

Det kan neu;sight hjælpe med

Oplæg

neu;sight tilbyder skræddersyede oplæg tilpasset netop jeres behov.

Det kunne være om:

  • Professionelle lærende fællesskaber
  • Faglig ledelse
  • Evalueringskultur
  • Tilsyn
  • Systematisk pædagogisk praksis

Læringsforløb

Står I med et behov for et læringsforløb, designer vi det sammen med udgangspunkt i jeres behov.

neu;sight forløb er med udgangspunkt i tung viden, solid erfaring og nysgerrighed på innovative metoder, der gør deltagerne i stand til at omsætte det nye til egen praksis.

Faglig sparring

neu;sight tilbyder individuel faglig sparring gennem en coachende tilgang.

Det kunne være til dig der er:

  • Konsulent i en kommune
  • Leder
  • Pædagog

Alle individuelle neu;sight forløb tager udgangspunkt i den enkeltes nærmeste udviklingszone og faglige drømme.

“Susanne har stor forståelse for målgruppen med blik for kvalitet i hendes egen undervisningen. Hun er en fornøjelse at samarbejde med, fordi hun både kan sætte sig ind i vores behov samt løfte indsatsen med hendes faglighed og mod til at gå nye veje.”

Merethe Løvmose, Chef for dagtilbud, Esbjerg Kommune

“Susanne formår at ”oversætte” og formidle viden om datainformeret pædagogisk refleksion og ledelse til aktører på alle niveauer i organisationen. Susannes styrke er, at hun formår at kombinere en stærk analytisk og ledelsesmæssig indsigt, men en stærk faglig forankring i det pædagogiske område.”

Thomas Vestergaard Andersen, Børn og Ungechef, Haderslev Kommune

Tæt på ledelse i dagtilbud

‘Tilsyn mellem kontrol og udvikling’ handler om det pædagogiske tilsyn i daginstitutioner og tager udgangspunkt i de nye lovmæssige krav til tilsynet, der er gældende fra 1. januar 2022.

Det pædagogiske tilsyn kan gøre en reel forskel for kvaliteten i den enkelte daginstitution. Det sker, når tilsynet ikke blot kontrollerer, om daginstitutionen efterlever gældende lovkrav, men forholder sig til udviklingen af det enkelte dagtilbuds kvalitet.

Det gode tilsyn bevæger sig således i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling og har et skarpt fokus på at understøtte daginstitutionerne i at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet – til gavn for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen bidrager til at omsætte og oversætte intentionerne i lovgivningen og indeholder konkrete redskaber og modeller, der kan bruges før, under og efter et tilsyn. Lige fra udarbejdelsen af den lokale pædagogiske læreplan og opbygningen af en stærk evalueringskultur, til indsamling af data og anvendelse af indsigter fra tilsynet i et fremadrettet perspektiv.

Bogen henvender sig til ledere i daginstitutioner, tilsynsførende og beslutningstagere på forvaltningsniveau, som alle har en rolle i og et ansvar for en god og udviklende tilsynspraksis.

Bestil bogen

Tilsyn mellem kontrol og udvikling

Denne bog handler om det pædagogiske tilsyn i dagplejen og tager udgangspunkt i den styrkelse af lovgivningen og de nye krav til tilsynet, der trådte i kraft den 1. januar 2022.

Bogen har fokus på at omsætte og oversætte intentionen i den nye lovgivning til den kommunale tilsynspraksis på en måde, der bevæger sig i spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling som hinandens forudsætninger i et gensidigt berigende perspektiv.

Bestil bogen

Er du blevet nysgerrig på neu;sights viden og metoder, så følg med på sociale medier eller tag personlig kontakt

neu;sightere

Susanne Stentoft Hermansen

Dedikeret neu;sighter

+45 6133 7624

susanne@neusight.dk

Om Susanne