Børn har kun én barndom, og de kan ikke gå den om.

neu;sight omsætter pædagogisk forskning og viden til konkrete forbedringer i praksis.

Praksis med vilje

Dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle i børns liv. Her løfter voksne med professionalisme og passion en betydningsfuld opgave for samfundet og for det enkelte barns muligheder for at begå sig i livet.

Med gennemprøvede metoder, god energi og ordentlighed hjælper neu;sight med at kaste lys over jeres praksis i børnehaven, vuggestuen og dagplejen. Vi omsætter pædagogisk forskning til konkret handling og bygger videre på viden, der virker – sammen med jer.

neu;sight er et konsulenthus, der ønsker at gøre en reel forskel i praksis. For børnene og for deres voksne. Vi kalder det praksis med vilje.

Kontakt neu;sight

Det kan neu;sight hjælpe med

Viden

Kortlægning af jeres nuværende praksis.

Faglige oplæg, fx om legens betydning, evalueringskultur og forældresamarbejde.

Skræddersyede læringsforløb, med udgangspunkt i jeres konkrete behov.

Retning

Arbejdet med pædagogiske læreplaner i praksis.

Tilrettelæggelse og udførelse af pædagogiske tilsyn.

Observationer og opfølgning på konkrete udfordringer.

Redskaber og metoder til at arbejde mere effektivt.

Sparring

Om videreudvikling af jeres pædagogiske tilsyn.

Om en stærk evalueringskultur.

Om jeres anvendelse af digitale redskaber.

Om konkrete forbedringer, der skaber værdi hos jer.

“Susanne har stor forståelse for målgruppen med blik for kvalitet i hendes egen undervisningen. Hun er en fornøjelse at samarbejde med, fordi hun både kan sætte sig ind i vores behov samt løfte indsatsen med hendes faglighed og mod til at gå nye veje.”

Merethe Løvmose, Chef for dagtilbud, Esbjerg Kommune

“Susanne formår at ”oversætte” og formidle viden om datainformeret pædagogisk refleksion og ledelse til aktører på alle niveauer i organisationen. Susannes styrke er, at hun formår at kombinere en stærk analytisk og ledelsesmæssig indsigt, men en stærk faglig forankring i det pædagogiske område.”

Thomas Vestergaard Andersen, Børn og Ungechef, Haderslev Kommune

Er du blevet nysgerrig på neu;sights viden og metoder, så følg med på sociale medier eller tag personlig kontakt

neu;sightere

Susanne Stentoft Hermansen

Stifter og konsulent

+45 6133 7624

susanne@neusight.dk

Om Susanne

Joan Glintborg Vissing

Kommunikationsdesigner

+45 29439793

joan@neusight.dk

Om Joan

Malene Bjerggaard Ehlers

Konsulent

+45 52119050

malene@neusight.dk

Om Malene

Louise Dahl Nautrup

Konsulent

+45 21800047

louise@neusight.dk

Om Louise