neu;sight gør viden til praksis, der virker

At ‘neu;sighte’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis

neu;sight er oplæg, læringsforløb, ny viden og faglig sparring

neu;sight er gennemprøvede metoder serveret med god energi og ordentlighed

Kontakt neu;sight og lad os finde den rigtige løsning til jer

neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om god pædagogisk praksis. Om at hylde fagpersoner, der lykkes med at gøre en forskel for børnene. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis og en metode til at få omsat viden til handling, der virker.

neu;sight er praksis med vilje

Derfor: Dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle i børns liv. Det er en betydningsfuld opgave både for samfundet og for det enkelte barns muligheder for at begå sig i livet.

Sådan: neu;sight er en mission om at skabe en ny fortælling om værdien af god pædagogisk praksis. ‘At neu;sighte ’ handler om at kaste nyt lys over sin praksis. Om at bygge videre på viden om, hvad der virker. neu;sight er koblingen mellem forskning og praksis. Det er gennemprøvede metoder det er god energi det er ordentlighed.

Der skal vi hen: Pædagoger er stolte af deres fag, for de lykkes med at gøre en forskel for børnene. De bygger videre på den viden, der virker. De har modet til at gå nye veje for at skabe den kvalitet, der skal til. De står på et solidt, fagligt fundament og bruger deres faglige superkræfter til at udvikle hverdagen i deres dagtilbud. De ‘neu;sighter’ deres praksis hver eneste dag.

neu;sight indgår i et stærkt netværk, hvor ønsket også er at gøre en reel forskel i praksis. I neu;sight kalder vi det praksis med vilje.

Susanne Stentoft Hermansen
Dedikeret neu;sighter

Kontakt neu;sight

”Min mission er at fortolke og formidle pædagogisk forskning og viden, og få det omsat til konkrete forbedringer i praksis”

Det kan neu;sight hjælpe med

Oplæg

neu;sight tilbyder skræddersyede oplæg tilpasset netop jeres behov.

Det kunne være om:

  • Professionelle lærende fællesskaber
  • Faglig ledelse
  • Evalueringskultur
  • Tilsyn
  • Systematisk pædagogisk praksis

Læringsforløb

Står I med et behov for et læringsforløb, designer vi det sammen med udgangspunkt i jeres behov.

neu;sight forløb er med udgangspunkt i tung viden, solid erfaring og nysgerrighed på innovative metoder, der gør deltagerne i stand til at omsætte det nye til egen praksis.

Faglig sparring

neu;sight tilbyder individuel faglig sparring gennem en coachende tilgang.

Det kunne være til dig der er:

  • Konsulent i en kommune
  • Leder
  • Pædagog

Alle individuelle neu;sight forløb tager udgangspunkt i den enkeltes nærmeste udviklingszone og faglige drømme.

“Susanne har stor forståelse for målgruppen med blik for kvalitet i hendes egen undervisningen. Hun er en fornøjelse at samarbejde med, fordi hun både kan sætte sig ind i vores behov samt løfte indsatsen med hendes faglighed og mod til at gå nye veje.”

Merethe Løvmose, Chef for dagtilbud, Esbjerg Kommune

“Susanne formår at ”oversætte” og formidle viden om datainformeret pædagogisk refleksion og ledelse til aktører på alle niveauer i organisationen. Susannes styrke er, at hun formår at kombinere en stærk analytisk og ledelsesmæssig indsigt, men en stærk faglig forankring i det pædagogiske område.”

Thomas Vestergaard Andersen, Børn og Ungechef, Haderslev Kommune

Er du blevet nysgerrig på neu;sights viden og metoder, så følg med på sociale medier eller tag personlig kontakt